Koopcontract en gedragscode

Al onze pups worden uitsluitend verkocht met koopcontract van de NVBH op advies van Frenk & Anne Greet Bonefaas.
Dit betekend een duidelijke overeenkomst voor zowel ons als fokker, als voor de toekomstige eigenaar. Op dit moment wordt er druk gewerkt aan een certificering voor Rashondenfokkers. Wij ondersteunen dit initiatief en zullen ons ook certificeren zodra dit mogelijk is.

Al onze pupkopers krijgen vooraf duidelijk – schriftelijk- informatie en inzage in het contract. Vanwege auteursrechten publiceren wij dit contract niet op onze website. Meer info en een link naar het contract:  http://www.nvbh.eu/de-nvbh/verenigingsinfo/model-koopcontract.html

Als NVBH fokker confirmeren wij ons aan de gedragscode voor fokkers:

Gedragscode fokkers

E-mailadresAfdrukkenPDF

Gedragscode Fokkers Nederlandse Vereniging voor Belgische Herdershonden

Ondertekende fokker verklaart dat hij/zij:

01. Kennis heeft van het Kynologisch Reglement en handelt in overeenstemming met het Kynologisch reglement van de Raad van Beheer.

02. Kennis heeft genomen van en handelt in overeenstemming met het rasspecifiek fokreglement van de NVBH, welke is goedgekeurd op de ALV van 25 mei 2009.

03. De honden en pups van de fokker dienen op verantwoorde wijze gehouden te worden met voldoende beweging, goede huisvesting en sociaal contact.

04. Informeert de aspirant- koper over het ras en begeleid de aspirant koper tijdens de opfok van de hond.

05. Vergoedt in geval van erfelijke gebreken het door de NVBH voorgestelde bedrag, welke nooit meer zal bedragen dan het originele aankoopbedrag van de hond.

06. Neemt minimaal eenmaal (1 x) per twee (2) jaar deel aan een door de NVBH georganiseerde Fokkersbijeenkomst.

07. Draagt zorg dat regelmatig fokproducten deelnemen aan de Clubmatch, Happening en Gedragstest.

08. Laat zich niet denigrerend  uit over collega fokkers, hun fokproducten, vrijwilligers, commissie- en bestuursleden van de NVBH.

09. Zal geen onwaarheden verspreiden of publiceren in welke vorm dan ook.

10. Handelt naar eer en geweten.

In geval van niet nakomen van deze overeenkomst kan het bestuur van de NVBH een voorstel volgens statuten Artikel no 15, 16 of 17 indienen.